Konviktus - Adatvédelmi nyilatkozat

Array
(
    [0] => oldal
    [1] => 71~12
)
Array
(
    [0] => 71
    [1] => 12
)


Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

A www.konviktus.hu honlap látogatói ezúton tájékozódhatnak a személyes adataik kezeléséről, azok védelméről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 

Kérjük, hogy a www.konviktus.hu weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatunkat!

A weboldal működtetésével összefüggő, az elégedettség méréssel kapcsolatos adatkezelési folyamatokat az itt rögzített előírások szabályozzák.


Az adatkezelő: (továbbiakban: Szolgáltató)

Neve: Kecskeméti Református Egyházközség

Címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

Elérhetősége: hivatal@krek.hu


A kezelt adatok köre:

Elégedettség méréssel kapcsolatos vélemények:

Adatkezelési nyilvántartási száma:  (folyamatban)

Felhasználó által az elégedettség mérésben való részvételhez kötelezően megadott adatok: Név, e-mail cím.

A megadott adatok tárolásának célja: a vélemények alapján a szolgáltatás javítása

A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki!

 

 

Jelen weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat a Szolgáltató kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel. Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A cookie-k fogadását, a látogató letilthatja saját böngészőjében, ill. a már fogadott cookie-kat törölheti arról. Ugyanakkor tájékoztatjuk a kedves látogatókat, hogy a cookie-k letiltásával a honlap teljes funkcionalitása nem garantálható.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatszolgáltatás mindenkor önkéntes alapon történik, azok kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik. A Szolgáltató az adatokat titkosan kezeli, azok biztonságáról gondoskodik, különös tekintettel az adatkezelés alanyának érdekeire, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezésekre, továbbá az elérhető technológiai megoldásokra.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított adattörlési lehetőséggel a Felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

 

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben hivatal@krek.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését és helyesbítését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

 

Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is. Illetve kérdés vagy észrevétel esetén fordulhat a Szolgáltatóhoz is az hivalat@krek.hu e-mail címen.

Kecskemét, 2015. június 1.

Kecskeméti Református Egyházközség

 

Feltöltés folyamatban...

  1